Boeken over Reiki:  Lees s.v.p. deze toelichting  aandachtig  door 
 

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van het Usui Systeem is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterOmdat cursisten en vele anderen (site-bezoekers bijv.) met regelmaat vragen om aanbevelingen over te lezen Reiki-boeken, is gestart met het vermelden van bestaande en mij bekende Reiki-boeken (en t.z.t. ook andere andere boekaanbevelingen).

Voor ieders duidelijkheid: het niet is zo dat niet (of nog niet) vermelde boeken niet de moeite waard zouden zijn. De "Boeken rubriek" is en wordt namelijk steeds verder uitgebreid. 

Het is de bedoeling van allerlei boeken een korte beschrijving te geven en een indicatie over o.i. informatieve waarde, stimulerende functie, leesbaarheid, en meer. 
Momenteel wordt al een uitgebreide lijst vermeld met allerlei praktische info (auteur, titel, isbn-nr, prijsindicatie, enz.). Daarnaast worden/zijn omschrijvingen van publiek en/of recensenten geplaatst. 
Sommige komen van internet, andere van de boekcover. Ze zijn bedoeld als (1e) indicatie. Waar de SK-Reikicentrum redactie dat wenselijk vond is ongenuanceerdheid verwijderd. 
Als genuanceerdheid - bijv. na beoordeling door onszelf of het publiek - toch nog teveel blijkt ontbreken, dan wordt de omschrijving bijgesteld, vervangen, danwel verwijderd. Deze site is namelijk niet bedoeld als arena om meningsverschillen uit te vechten of anderen "af te breken" maar bedoeld om het publiek vergelijkingsmateriaal te verschaffen.

Ook JOUW genuanceerde boekbeschrijving wordt op prijs gesteld. En als deze volgens de redactie informatieve waarde voor het publiek bevat, dan zal deze bij de desbetreffende boektitel geplaatst worden. 
Dus ...... Stuur een E-mailtje

Als laatste zullen worden toegevoegd: recensies van een aantal collega's en van ons/mij persoonlijk met daarbij een indicatie van aanbeveling (aantal stippen; hoe meer stippen hoe aanbevelingswaardiger o.i.). 

Zeker aan te bevelen: de TIP 1; deze bovenaan genoemde Ankertjes van Arie Luijerink zijn duidelijk, kort en bondig, vertellen wat je weten "moet", en vooral: ze houden de eenvoud (en rijkdom) van Reiki hoog door uit te blinken in juist eenvoud.

Aanvankelijk ontstond het idee bepaalde boeken niet in de lijst op te nemen, bijv.: boeken die Reiki-regels bewust met voeten treden, boeken waarin afbreuk wordt gedaan aan het Usui Reiki systeem of andere Reiki-systemen, boeken waarin bewust afbreuk wordt gedaan aan collega Reiki-masters, enz..
Echter: werkend vanuit zo'n instelling zouden wij ons betuttelend opstellen tegenover het publiek; en tegelijk onszelf de mogelijkheid ontnemen onze mening te kunnen geven. Vandaar dat uiteindelijk alle ons bekende en ter beschikking staande boeken op de lijst zullen verschijnen.

Heb je suggesties voor vermelding van een specifiek boek? Stuur een E-mailtje  met je suggestie, commentaar van aanbeveling, lezerscommentaar, enz. naar bovenstaand E-mail adres.
Ben je het niet eens met een algemene of onze persoonlijke vermelding? Ook dán nodigen wij je uit en Stuur een E-mailtje ! Je mening kan ertoe leiden dat vermelding wordt bijgesteld en de som wordt van onze gemeenschappelijke levenswijsheid.

 

© 1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven 

Bijbehorende onderwerpen: