Nieuwsbrief   2005   
Nb.: deze Nieuwsbrief is een verkorte versie, omdat een deel van de info al op de site vermeld staat. De uitgebreide versie is voor bezoekers in het Reikicentrum beschikbaar.
info@sk-reikicentrum

 

10. Kortlopende Meditatie Cursussen    (volgende start op 14 maart a.s.).....

We geven twee keer per jaar de Meditatie Cursus.  Opzet van de cursussen: de cursus bestaat uit 5 cursusavonden, ongeveer ééns per 3 weken. We beginnen met meditaties, waarmee zelfs een 'beginneling' - die zich bij meditatie nauwelijks iets kan voorstellen - kan werken (afh. van de samenstelling van de cursusgroep) en groeien met elkaar door tot redelijk gemakkelijk met verschillende meditaties kunnen werken. Verschillende vormen van meditatie zullen - afgestemd op de aanwezigen - de revue passeren; denk bijv. aan grondings- en ademhalingsoefeningen en meditaties, visualisaties, zen, meditaties gericht op loslaten of juist vormgeven, lichtoefeningen, chakra-werk, op zoek naar je innerlijke kind, enz. Er worden zowel actieve als passieve meditatievormen gebruikt. Achteraf wordt van verschillende cursusonderdelen aanvullende documentatie verschaft, zodat je bepaalde gebruikte meditaties na kunt lezen en voor jezelf kunt gebruiken.

We werken van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij er dingen afgerond moeten worden! Iedereen gaat namelijk 'goed' naar huis. Verplicht: een kwartier voor aanvang aanwezig voor koffie/thee, voorbereidingen en tijdig starten.
De kosten voor de Meditatie cursus: € 40,-.

1e Meditatie cursus 2006   start op   14 maart; verder op 4-4, 25-4,  16-5  en  6-6.  
2e Meditatie cursus 2006   start op   19 sept.verder op 10-10, 31-10,  21-11  en  12-12.

Inschrijven: telefonisch, door een briefje of On-Line aanmelden via website www.reikicentrum-sk.nl. Aanmelden verplicht tot betaling van cursuskosten. Gezien het max. aantal deelnemers geldt: vol is écht vol! Annuleren kan alleen als wij je plek kunnen doorgeven aan een andere gegadigde.

Wat zelf meenemen? Gemakkelijk zittende kleding is aan te bevelen. Aanwezige sloffen kun je gebruiken. Bij zittende meditatievormen is ‘n meditatiebankje of stevig meditatiekussen aan te raden. Bij liggende meditaties matrasjes. Er zijn er 6; neem dus als je hebt je matrasje/slaapzak mee. Bij sommige grondmeditaties kunnen sommigen het fris krijgen (ontspanning, loskomende vermoeidheid); een dun dekentje is dus een aanrader.

Ook voor gevorderden is deze cursus een aanrader. Doordat allerlei meditatievormen de revue passeren, komt iedereen aan bod. Wie gevorderd is, zal gemakkelijker in de meditatie "zakken" en er dus diepgaander profijt van hebben.

Uitloop is op deze avonden mogelijk als dat nodig blijkt. Iedereen gaat 'goed' naar huis. Bij verder gevorderd raken vervolgen we met meditaties van wat diepgaandere verdergaande aard, afgestemd op de aanwezigen. 

Met de meditaties zal gewerkt worden op mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch vlak om vergaande groei te stimuleren en verbetering van gezondheid te ondersteunen. Soms worden actieve, som passieve meditatievormen gebruikt.  Indien van toepassing wordt ook nu achteraf documentatie verschaft.  
"Verplicht": een kwartier voor aanvang aanwezig voor koffie/thee, voorbereidingen en tijdig starten.  
 

© 1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven