Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van het Usui Systeem is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-Grandmaster  De naam van het Reikicentrum. SK staat voor Seishin Kyochou, komt uit het Japans en betekent: Innerlijke Heelwording, Compleetwording;    Anders gezegd: de groei en compleetwording van je Geest tot wat je kunt zijn en waartoe je geboren bent.  
Al 15 jaar in
Arnhem (Gld) en omgeving.

Het SK-Reiki centrum Logo. De driehoek staat voor eenheid - harmonie - in Denken, Voelen en Handelen.  De wereldbol voor het beeld dat ieder zelf van de kosmos schept. De goudgele gloed voor de harmonie tussen jouw beeld en de realiteit; en dus voor in harmonie leven met jezelf en je omgeving, 

Stuur een E-mailtje
 Philip Secreve
Trad. Usui Reikimaster