Data geplande Reiki 2e graad  Info avonden in 2007   

  

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van het Usui Systeem is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterLocatie: De Locatie van de Reiki 2e graad Info avonden is eveneens: Wilhelminaweg 28 A, Dieren.  

Voor wie: Reiki 2e graads info avonden zijn bedoeld voor Reiki 1e graad cursisten die reeds een tijd (voorschriften zijn minimaal 6 maanden) actief met Reiki bezig zijn (voor zichzelf) en zich verder willen verdiepen in Reiki. 

Wat wordt besproken: Tijdens de Reiki 2 Info avonden wordt er dan ook vanuit gegaan, dat de aanwezigen bekend zijn met Reiki en allerlei facetten van Reiki; er zal dus niet worden ingegaan op wat Reiki is, maar veel meer op wat Reiki nog méér is en wat de Reiki 2e graad je aan verdieping en groei kan brengen. De aspecten / inhoud van de cursus 2e graad wordt besproken, naast de extra mogelijkheden van de 2e graad. 

Tevens wordt diep ingegaan op de bijzondere werking van de 2e graad op je leven, de invloeden op je fysiek, metaal, emotioneel en spiritueel lichaam en de vergaande mogelijkheden om ook andere te kunnen bijstaan met je mogelijkheden van de Reiki 2e graad. 
Daarbij opmerkend: zoals met alles binnen het Usui Reiki systeem, doe je ook de Reiki 2e graad in ieder geval voor jezelf. Zou je daarnaast voor en met anderen praktiserend (beroepsmatig) met Reiki willen werken, dan kan dat natuurlijk. Maar praktiserend willen werken met Reiki is beslist geen voorwaarde om aan Reiki 2 te beginnen. 

Hoe vaak info-avonden: 4 keer per jaar wordt een Reiki 2e graad Info avond georganiseerd, te weten in januari, mei en september. Naast bovengenoemde onderwerpen kunnen ook nu weer alle denkbare thema's t.a.v. Reiki en aanverwante onderwerpen de revue passeren, afhankelijk van de vragen van de bezoekers. 

Reiki 2e graad Info-avonden:

- Aanvang: Beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.15 uur.
- Napraten: Van 22.15 u. tot 23.00 u. is er nog gelegenheid voor stellen van meer persoonlijke vragen.
- Gratis: Info Avonden zijn gratis toegankelijk; wel graag even melden dat je komt (en met hoeveel personen) 
- LocatieSK - Reikicentrum, Wilhelminaweg 28 A, Dieren. (Of natuurlijk op een andere plek die in overleg is bepaald.) 

De avonden gaan weliswaar vooraf aan een Reiki 2e graad weekend, maar je bent natuurlijk vrij om aan een weekend van je eigen voorkeur deel te nemen of meerdere Info-avonden 2e graad te bezoeken. 

Data geplande Reiki  2e graad   Info-avonden in 2007:

  29  Maart  2007 16  Mei  2007
19  September  2007    

  

 

 1994-2007 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven